Om oss

Jämt-Maskin AB

Jämt-Maskin är ett familjeägt företag som startades 1984 av Bertil Olsson i Odenskog, ett attraktivt & expansivt område.

Lokalen uppfördes 1989 och rymmer kontor, butik, reservdelslager & verkstad. Där huserar numera sonen Henric – tillika dagens ägare – tillsammans med sin personal.

Jämt-Maskins verksamhetsområde sträcker sig normalt över Jämtland och Härjedalen, men även övriga delar av Sverige och Norden. Liksom export till andra länder.

 
 

Vår företagsidé

Att tillhandahålla traktorer, redskap och andra förnödenheter till en kundkrets, främst inom jordbruk, skogsbruk, entreprenad, kommun och fastighetsskötsel.

Stor vikt skall läggas vid att fullfölja de tre delarna i företaget, försäljning – reservdelar – verkstad, så att dessa tillsammans ger en nöjd kund.

Vi skall så långt det är möjligt lyssna till våra kunders krav och önskemål, samt anpassa oss till de förändringar av marknaden som kan uppstå.

Dessutom skall vi sträva efter att uppfylla de maskinkrav och miljökrav som myndigheter och andra organisationer ställer på oss. Vid vårt val av leverantörer och produkter bör vi tillse att dessa uppfyller högt ställda krav. Vi ska tillsammans med slutanvändaren föra en dialog med leverantör/tillverkare för god produktutveckling.

All vår verksamhet ska genomsyras av god affärsmoral och etik, vilket ger fördelar och trygghet för både kund och leverantör.

 

Vi som jobbar på Jämt-Maskin

Försäljning

Medarbetare
Henric Olsson

Försäljning

Torgny Eriksson

Försäljning


Reservdelar / Butik

Medarbetare
Åke Isaksson

Reservdelar / Butik


Verkstad

Medarbetare
Peter Block

Verkmästare/Kundmottagare